wing wall

ramtas statusas Aprobuotas sritis statyba apibrėžtis Betoninio arba gelžbetoninio hidrotechnikos statinio vandens įtekėjimo, pratekėjimo ir ištekėjimo dalių šoninė siena, susiejanti vandens tėkmės zoną su greta esančia žemės užtvanka ir krantu (siejantysis ramtas) arba skirianti skirtingas tėkmių zonas (skiriantysis ramtas). atitikmenys: angl. abutment; wing wall vok. Widerlager rus. устой pranc. culée šaltinis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-628 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.05.18:2005 „Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 23-758)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • wing|wall — «WIHNG WL», noun. a side of a floating dry dock with compartments for flooding to lower the dock …   Useful english dictionary

  • wing wall — noun : a subordinate lateral wall (as an abutment) or an oblique retaining wall (as of a bridge approach) …   Useful english dictionary

  • Wing Chun — A wing chun front kick (right) against a turning kick. This illustrates the principles of centerline and simultaneous attack and defence. Also known as Wing Tsun, Ving Tsun Focus Striking, Trapping …   Wikipedia

  • Wall-roosting Mouse-eared Bat — Myotis muricola from Kuningan, West Java Conservation status …   Wikipedia

  • WALL-E — Logo de WALL E Données clés Titre original WALL E …   Wikipédia en Français

  • WALL.E — WALL•E WALL•E Logo de Wall•E Titre original WALL•E Réalisation Andrew Stanton Scénario …   Wikipédia en Français

  • WALL·E — WALL•E WALL•E Logo de Wall•E Titre original WALL•E Réalisation Andrew Stanton Scénario …   Wikipédia en Français

  • WALL•E — Logo de Wall•E Titre original WALL•E Réalisation Andrew Stanton Scénario …   Wikipédia en Français

  • Wall-E — WALL•E WALL•E Logo de Wall•E Titre original WALL•E Réalisation Andrew Stanton Scénario …   Wikipédia en Français

  • Wall.e — WALL•E WALL•E Logo de Wall•E Titre original WALL•E Réalisation Andrew Stanton Scénario …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.